revelhairextensions.pl

Oferta

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach naszej oferty wymienić można: przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych, formułowanie regulaminów dotyczących korzystania z obiektów oraz konkretnych stanowisk pracy, reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (np. PIP), dokonywanie oceny ryzyka zawodowego wraz z eliminowaniem zauważonych źródeł zagrożenia, zapewnianie ochrony przeciwpożarowej (m.in. przeglądy obiektów, sporządzanie protokołów, instruowanie pracowników, jak mają zachować się w razie ewentualnego pożaru, zapewnianie sprzętu gaśniczego), a także fachowe doradztwo w przypadku dokonywania zmian na terenie zakładu pracy. Warto wspomnieć, że korzystanie z usług zewnętrznej firmy BHP przez firmy oraz instytucje zwiększa nie tylko poziom bezpieczeństwa na terenie zakładów pracy, ale także poziom zaufania pracowników do pracodawców. Pracodawcy z kolei dzięki świadczonym przez nas usługom są odciążeni od wielu obowiązków (na przykład samodzielnego przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników). Atrakcyjne ceny naszych usług to kolejny argument, który skłonił bardzo wiele zakładów pracy do skorzystania ze świadczonych przez nas usług. Nasi specjaliści BHP w firmach oraz instytucjach podnoszą standard funkcjonowania tych miejsc, oraz ich bezpieczeństwo.